1. Każdy Użytkownik (dalej „Klient”) sklepu internetowego Vincenzo (daje „sklep”) powinien zapoznać się z poniższą polityką prywatności w celu zapoznania się z metodami oraz rodzajem przetwarzanych danych osobowych należących do Użytkowników sklepu.

2. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania oraz dostępu do informacji na urządzeniach Klienta, za pomocą plików cookies, służących do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i związanych z realizacja Umowy Sprzedaży, przez Massive Marketing Bartosz Kaluga.

3. Korzystając ze sklepu internetowego Vincenzo, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich ujawnionych danych. Wydawca zobowiązuje się nie ujawniać ich osobom trzecim, z wyjątkiem podmiotów określonych w pkt. 8 niniejszej polityki prywatności oraz podmiotów określonych w Ustawie – takich jak organy państwowe do ich wglądu uprawnione jak i strony w ewentualnym postępowaniu karnym lub cywilnym. Klient może dodatkowo wyrazić zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych w celach marketingowych (np. poprzez newsletter, informowanie o ofertach reklamowych czy patronatu medialnego).

4. Administrator sklepu internetowego Vincenzo przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”

5. Niniejsza polityka prywatności dotyczy sklepu udostępnionego pod adresem: www.vincenzo.shop

1. Definicje

1. Sprzedawca (dalej „Administrator”) – oznacza Massive Marketing Bartosz Kaluga, NIP: 799-192-29-21

2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych portalu.

3. Cookies Administratora – oznacza pliki cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem portalu.

4. Cookies zewnętrzne – oznacza pliki cookies zamieszczane przez partnerów Administratora za pośrednictwem strony internetowej portalu.

5. Klient – osoba nabywająca produkty w sklepie internetowym Vincenzo, z którą może zostać zawarta Umowa Sprzedaży.

6. Usługi elektroniczne – usługi świadczone drogą elektroniczną za pomocą Internetu w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 - t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344.)

7. Umowa Sprzedaży – umowa zawierana pomiędzy klientem a Sprzedawcą, którą regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

8. Towar – wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu internetowego Vincenzo, które mogą stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży.

2. Administrator sklepu oraz danych osobowych Klientów

2.1 Administrator

1. Administratorem danych osobowych Klientów sklepu internetowego Vincenzo jest Massive Marketing Bartosz Kaluga:

 • Numer identyfikacji podatkowej NIP: 799-192-29-21
 • REGON: 145896290
 • Forma prawna: Działalność Gospodarcza

2. Administrator sklepu odpowiada za bezpieczne i zgodne z prawem wykorzystywanie danych osobowych Klientów.

2.2 Kontakt do Administratora sklepu

1. Klient może zwracać się do Administratora sklepu z wszelkimi wątpliwościami i pytaniami dotyczącymi niniejszej polityki prywatności oraz przechowywania i przetwarzania danych osobowych użytkowników zbieranych przez sklep internetowy Vincenzo.

2. W celu skontaktowania się z Administratorem sklepu Klient może użyć formularza kontaktowego lub skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: ciao@vincenzo.shop

3. Rodzaje wykorzystywanych plików cookies

1. Stosowane przez Administratora pliki cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Nie jest możliwe przedostanie się tą drogą do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować do niego serwis. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisywaną wartość.

3.1. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a) cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam aż do czasu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

b) cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danych przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

4. Cele w jakich wykorzystywane są pliki cookies

4.1. Administrator wykorzystuje cookies własne w następujących celach:

a) konfiguracja strony sklepu

– dostosowanie zawartości stron internetowych sklepu Vincenzo do preferencji Klienta oraz optymalizacja korzystania ze stron internetowych sklepu;

– rozpoznanie urządzenia Klienta sklepu, jego lokalizację oraz odpowiednie wyświetlenie strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

– zapamiętanie wybranych przez Klienta ustawień personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka czy regionu, z którego pochodzi dany Klient;

– zapamiętanie historii odwiedzanych stron w sklepie w celu rekomendacji treści;

b) uwierzytelnianie Klienta w sklepie i zapewnienie sesji Klienta w sklepie

– utrzymanie sesji Klienta sklepu (po zalogowaniu) dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;

– poprawna konfiguracja wybranych funkcji w sklepie, umożliwiająca weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;

– optymalizacja zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora;

c) realizacja procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

– dostosowanie zawartości stron internetowych sklepu do preferencji Klienta oraz optymalizacja korzystania ze stron internetowych sklepu; pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Klienta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

d) zapamiętanie lokalizacji Klienta

– poprawna konfiguracja wybranych funkcji w sklepie, umożliwiająca dostosowanie dostarczanych informacji do Klienta z uwzględnieniem jego lokalizacji.

e) analiza badań oraz audytu oglądalności

– tworzenie anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze stron internetowych sklepu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

f) zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności sklepu

4.2 Administrator usługi wykorzystuje cookies zewnętrzne w następujących celach:

a) prezentowanie treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego (tj. Youtube; Vimeo; i inne)

b) zbieranie ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych (Google Analytics)

c) prezentowanie reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy (Google AdSense)

d) zalogowanie do Serwisu za pomocą serwisu społecznościowego (Facebook, Twitter, Google) e) wykorzystanie funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych (Facebook, Twitter)

5. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez cookies.

1. Klient może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w dowolnym czasie, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Urządzenia Klienta. Zmiany ustawień o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Klient może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej, której używa.

6. Źródła pozyskiwania danych osobowych Klientów

1. Dane osobowe zbierane podczas odwiedzin stron sklepu internetowego Vincenzo.

2. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem plików Cookies.

3. Dane osobowe zbierane podczas dokonywania zakupu w sklepie internetowym Vincenzo:

 • podczas rejestracji Konta Klienta
 • podczas składania zamówienia
 • podczas dokonywania płatności
 • podczas wyboru dostawcy

Dane zbierane podczas powyższych czynności:

4. Dane osobowe zbierane podczas przesyłania zapytać za pomocą formularza kontaktowego. W celu przesłania zapytania Klient musi podać takie informacje jak:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Adres E-mail
 • Temat
 • Treść wiadomości

Wszystkie powyższe pola są obowiązkowe i dopiero po podaniu powyższych danych Użytkownik będzie miał możliwość przesłania zapytania bądź innej treści do administratora serwisu.

5. Klient dobrowolnie godzi się na podanie powyższych informacji w celu skorzystania z takich usług elektronicznych jak: rejestracja, składanie zamówienia, płatności, zakup towaru oraz formularz kontaktowy. W przypadku nie podania wymaganych danych Klient nie będzie mógł skorzystać z tych usług elektronicznych.

7. Cel zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna

Ze względu na rodzaj świadczonych usług elektronicznych i tych związanych z realizacją Umowy Sprzedaży, dane Klientów przetwarzane są w różnych celach i na różnej podstawie prawnej określonej w RODO.

1. Dane osobowe Klientów są zbierane i przetwarzane w celu prawidłowego i bezpiecznego świadczenia usług elektronicznych przez Administratora sklepu.

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu dopasowania treści zawartych w sklepie do zainteresowań Klientów oraz polepszania świadczonych przez Administratora usług elektronicznych.

3. Dane osobowe Klientów przetwarzane są w celu odpowiedniej obsługi informatycznej związanej z realizacją Umowy Sprzedaży lub w związku z realizacją innych usług elektronicznych dostępnych w sklepie.

4. Dane zbierane od Klientów za pomocą plików Cookies lub za pośrednictwem usług elektronicznych dostępnych w sklepie za dobrowolną zgodą Klienta, mogą być przetwarzane i wykorzystywane do dowolnych działań marketingowych.

5. Dane osobowe Klientów przechowywane są w celu spełnienia obowiązujących wymogów prawnych.

6. Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane i wykorzystywane w celach statystycznych.

7. W przypadku takich usług elektronicznych jak formularz kontaktowy, dane zbierane są w celu przesłania przez Administratora sklepu odpowiedzi na pytania Klientów.

8. Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu utworzenia Konta Klienta i zalogowania się w sklepie internetowym Vincenzo.

9. Dane osobowe Klientów przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży zawartej na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą).

10. Dane osobowe Klientów, przetwarzane są w celu rozpatrywania reklamacji, zwrotów lub innych roszczeń kierowanych przez Klienta do Administratora sklepu.

11. Dane osobowe Klientów, przetwarzane są w celu wystawienia faktury VAT.

12. Sklep internetowy Vincenzo podlega analizie: Google Analytics. W związku z czym zbierane są głównie takie dane jak:

 • Lokalizacja Klienta
 • System operacyjny
 • Rodzaj przeglądarki
 • Rodzaj urządzenia

8. Komu przekazywane są dane osobowe Klientów?

Ze względu na jakość świadczonych usług oraz w celu prawidłowego funkcjonowania sklepu internetowego Vincenzo, dane osobowe Klientów przekazywane są:

1. Dostawcy usług – dane osobowe Klientów przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta sklep internetowy Vincenzo w celu właściwej realizacji Umowy Sprzedaży.

2. Dostawcy, kurierzy i partnerzy usług logistycznych – dane osobowe Klientów, przekazywane są wybranej w procesie składania zamówienia firmie kurierskiej, która ma za zadanie dostarczyć zamówiony towar.

3. Usługodawcy płatności elektronicznych – dane osobowe Klientów, przekazywane są zewnętrznym usługodawcom płatności elektronicznych, którzy współpracują ze sklepem internetowym Vincenzo. Dane przekazywane są w zależności od wyboru przez Klienta określonego usługodawcy podczas składania zamówienia.

4. Odpowiednie organy państwowe – dane osobowe Klientów, jeśli będzie taka konieczność zostaną przekazane uprawnionym organom państwowym.

9. Prawa Klientów względem zbieranych danych osobowych

Obowiązujące przepisy względem RODO, przyznają określone prawa osobom fizycznym, których dane są przetwarzane. Wszelkie roszczenia i żądania względem tychże praw można składać na adres mailowy: ciao@vincenzo.shop

1. Każdemu Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe, które są przetwarzane i zbierane przez Administratora sklepu. Zarejestrowany Klient sklepu internetowego Vincenzo posiadający dostęp do swojego Konta Klienta, może sprawdzić jakie dane są przetwarzane.

2. Każdy Klient może domagać się dostępu do swoich danych osobowych, ich korekty, sprostowania, uzupełnienia lub aktualizacji. Zarejestrowany Klient sklepu internetowego Vincenzo posiadający dostęp do swojego Konta Klienta, może dokonać modyfikacji swoich danych osobowych, które podał wcześniej.

3. Każdy Klient może zażądać usunięcia swoich danych osobowych w całości lub zezwolić na ich przetwarzanie ale jedynie w ograniczonym stopniu w przypadku, gdy:

 • Dane Klienta nie są już potrzebne do celów w jakich zostały pozyskane
 • Klient zażądał zaprzestania wykorzystywania jego danych osobowych i wniósł w tej sprawie stosowny sprzeciw
 • Jeśli wcześniej została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, może ona zostać wycofana w każdej chwili

4. Każdemu Klientowi przysługuje prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora sklepu.

5. W przypadku danych osobowych zbieranych i przetwarzanych po uzyskaniu zgody Klienta lub w celu skorzystania z usług elektronicznych sklepu lub związanych z realizacją Umowy Sprzedaży, Klient ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (oczywiście jeśli takowa została wyrażona).

6. Administrator sklepu zobowiązuje się poinformować Klienta, jeśli dane osobowe nie mogą zostać usunięte ze względu na obowiązujące przepisy prawa, do których musi się ustosunkować.

7. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zamieszczonej polityki prywatności bądź wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych należy skontaktować się z Administratorem sklepu za pośrednictwem formularza kontaktowego lub droga mailową na adres: ciao@vincenzo.shop

8. Każdy Klient ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania jego danych osobowych przez Administratora sklepu.

10. Okres przechowywania danych osobowych Klientów

1. Dane osobowe Klientów sklepu będą przetwarzane i przechowywane do czasu zaprzestania świadczenia usług związanych z realizacją Umowy Sprzedaży oraz innych usług elektronicznych przez Administratora sklepu. W przypadku dochodzenia roszczeń, zwrotów bądź reklamacji lub w celach statystycznych czy prawnie wymaganych również po zakończeniu świadczenia tychże usług elektronicznych. Jednakże okres przetwarzania danych będzie ograniczony i nie będzie trwać dłużej niż realizacja powyższych celów.

2. W przypadku obsługi informatycznej związanej z realizacją Umowy Sprzedaży lub w związku z realizacją innych usług elektronicznych dostępnych w sklepie, dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez cały okres przechowywania plików cookies.

3. Dane Użytkowników wykorzystywane w celach marketingowych, będą przetwarzane do chwili wycofania zgody na ich przetwarzanie przez Użytkownika.

4. Dane osobowe w przypadku reklamacji, zwrotów lub innych roszczeń ze strony Klienta będą przetwarzane i przechowywane do chwili zakończenia postępowania w sprawie danego roszczenia.

5. W przypadku rejestracji do Konta Klienta, dane osobowe będą przechowywane do czasu wyrejestrowania Klienta ze sklepu internetowego Vincenzo.

6. W przypadku usług związanych z realizacją Umowy Sprzedaży, dane osobowe Klienta będą przechowywane i przetwarzane przez okres zarządzania zamówionym przez Klienta towarem.

11. Ochrona danych osobowych

11.1 Ochrona danych osobowych ze strony Administratora sklepu

1. Administrator sklepu dokonuje wszelkich starań i prawnie obowiązujących działań, aby zapewnić ochronę zbieranych i przetwarzanych danych osobowych należących do Klientów sklepu internetowego Vincenzo.

2. Administrator sklepu stosuje obowiązujące metody ochrony danych osobowych, aby te nie trafiły w posiadanie nieupoważnionych osób trzecich.

3. Dostęp do danych osobowych Klientów ma Administrator sklepu oraz osoby do tego upoważnione.

4. Administrator sklepu oraz osoby upoważnione zobowiązują się nie ujawniać danych osobowych Klientów sklepu.

11.2 Ochrona danych osobowych ze strony Klienta

1. Klienci w trosce o swoje dane osobowe i bezpieczeństwo, nie powinni ujawniać swoich danych osobom trzecim podawanych podczas korzystania z takich usług elektronicznych jak:

 • Formularz kontaktowy
 • Rejestracja/logowanie do Konta Klienta
 • Składanie zamówienia
 • Dokonywanie płatności

12. Postanowienia końcowe do polityki prywatności

1. Polityka prywatności obowiązuje od daty zamieszczenia jej w sklepie internetowym Vincenzo.

2. Polityka prywatności może ulec zmianie, z uwagi na zmiany funkcjonalności sklepu lub ze względu na zmiany w przepisach prawa.

3. Wszelkie zmiany i aktualizacje dotyczące polityki prywatności zaczynają obowiązywać z chwilą opublikowania zaktualizowanej polityki prywatności na stronach statycznych sklepu.

4. Wszelkie niezgodności lub nieścisłości dotyczące zbierania i przetwarzania danych osobowych Klientów można kierować za pośrednictwem formularza kontaktowego lub za pomocą poczty elektronicznej (ciao@vincenzo.shop).

5. Wszelkie aspekty prawne zawarte w regulaminie podlegają prawu polskiemu.

6. Zamieszczona w sklepie internetowym Vincenzo polityka prywatności dotyczy tylko tego sklepu, przechodząc na zewnętrzne strony zaleca się, aby zapoznać się z polityką prywatności oraz regulaminem zawartym na tamtych stronach.

7. Administrator sklepu w celu ochrony zbieranych i przetwarzanych danych osobowych Klientów stosuje odpowiednie zabezpieczenia i środki ostrożności, tak aby dane nie trafiły do osób trzecich oraz nie zostały uszkodzone czy wykorzystane w niewłaściwy sposób.