Klient ma prawo do reklamacji w przypadku, gdy po otrzymaniu produkty stwierdzi że:

 • produkt jest uszkodzony lub posiada wadę fabryczną
 • produkt jest niezgodny z opisem znajdującym się na stronie sklepu internetowego Vincenzo
 • produkt jest niezgodny z zamówieniem

Reklamacje można składać również w związku z realizacją Umowy Sprzedaży oraz w przypadku usług dostępnych w sklepie internetowym Vincenzo świadczonych nieodpłatnie drogą elektroniczną.

Dane kontaktowe do Sprzedawcy

Reklamacje można kierować na adres mailowy Sprzedawcy: ciao@vincenzo.shop oraz na adres siedziby Sprzedawcy, Massive Marketing, Gąsawy Rządowe 30a, 26-502 Jastrząb

Termin rozpatrzenia reklamacji

Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w przeciągu 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, a odpowiedź na złożoną reklamację zostanie przesłana na podany przez Klienta adres mailowy lub listownie na podany wcześniej adres zamieszkania.

Żądania klienta

Klient ma prawo ubiegać się o:

 • zwrot kosztów za wadliwy produkt
 • obniżenie ceny
 • wymianę na taki sam produkt ale wolny od uszkodzeń

Jakie informacje należy zawrzeć w reklamacji?

Reklamacja powinna zawierać:

 • dokładny opis problemu
 • imię i nazwisko klienta
 • adres zamieszkania oraz adres e-mail klienta
 • datę zawarcia Umowy Sprzedaży
 • wyjaśnienie celu reklamacji
 • żądania względem Sprzedawcy
 • można również dołączyć zdjęcie przedstawiające wadliwy bądź uszkodzony produkt
 • numer zamówienia

Zwroty w przypadku pełnowartościowych i nienaruszonych produktów

Zwrotów pełnowartościowych i nienaruszonych produktów można dokonać bez podania przyczyny w przeciągu 14 dni od daty zakupu towaru. Wzór dokumentu za pomocą, którego można dokonać zwrotu towaru jest dostępny tutaj. Towar można zwrócić na adres siedziby Sprzedawcy (zostanie podany wkrótce).

Prawo odstąpienia od umowy

Klient ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży bez konieczności podawania jakiejkolwiek przyczyny w przeciągu 14 dni od dnia, w którym Klient bądź inna osoba do tego upoważniona z wyjątkiem przewoźnika weszła w posiadanie towaru, lub jeśli towar był wysyłany w częściach, w przypadku otrzymania ostatniego produktu. Klient chcący odstąpić od umowy, zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie w terminie do 14 dni roboczych. Wzór oświadczenia jest dostępny tutaj.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:

 • na adres mailowy Sprzedawcy: ciao@vincenzo.shop
 • na adres siedziby Sprzedawcy

Sprzedawca zobowiązuje się w terminie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

Produkty należy zwrócić do Sprzedawcy nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia Klienta od Umowy Sprzedaży. Towar można zwrócić na adres siedziby Sprzedawcy (zostanie podany wkrótce).

Informacje dotyczące reklamacji, zwrotów oraz prawa do odstąpienia od umowy zostały również zawarte w regulaminie sklepu internetowego Vincenzo, który jest dostępny tutaj.