Klient ma prawo do reklamacji w przypadku, gdy po otrzymaniu produkty stwierdzi że:

 • produkt jest uszkodzony lub posiada wadę fabryczną
 • produkt jest niezgodny z opisem znajdującym się na stronie sklepu internetowego Vincenzo
 • produkt jest niezgodny z zamówieniem

Reklamacje można składać również w związku z realizacją Umowy Sprzedaży oraz w przypadku usług dostępnych w sklepie internetowym Vincenzo świadczonych nieodpłatnie drogą elektroniczną.

Dane kontaktowe do Sprzedawcy

Reklamacje można kierować na adres mailowy Sprzedawcy: ciao@vincenzo.shop lub na adres Stroma 16, 35-304 Rzeszów. 

Termin rozpatrzenia reklamacji

Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w przeciągu 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, a odpowiedź na złożoną reklamację zostanie przesłana na podany przez Klienta adres mailowy lub listownie na podany wcześniej adres zamieszkania.

Żądania klienta

Klient ma prawo ubiegać się o:

 • zwrot kosztów za wadliwy produkt
 • obniżenie ceny
 • wymianę na taki sam produkt ale wolny od uszkodzeń

Jakie informacje należy zawrzeć w reklamacji?

Reklamacja powinna zawierać:

 • dokładny opis problemu
 • imię i nazwisko klienta
 • adres zamieszkania oraz adres e-mail klienta
 • datę zawarcia Umowy Sprzedaży
 • wyjaśnienie celu reklamacji
 • żądania względem Sprzedawcy
 • można również dołączyć zdjęcie przedstawiające wadliwy bądź uszkodzony produkt
 • numer zamówienia

Zwroty w przypadku pełnowartościowych i nienaruszonych produktów

Zwrotów pełnowartościowych i nienaruszonych produktów można dokonać bez podania przyczyny w przeciągu 14 dni od daty zakupu towaru. Towar można zwrócić na adres Stroma 16, 35-304 Rzeszów.

Prawo odstąpienia od umowy

Klient ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży bez konieczności podawania jakiejkolwiek przyczyny w przeciągu 14 dni od dnia, w którym Klient bądź inna osoba do tego upoważniona z wyjątkiem przewoźnika weszła w posiadanie towaru, lub jeśli towar był wysyłany w częściach, w przypadku otrzymania ostatniego produktu. Klient chcący odstąpić od umowy, zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie w terminie do 14 dni roboczych. 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:

 • na adres mailowy Sprzedawcy: ciao@vincenzo.shop
 • na adres Stroma 16, 35-304 Rzeszów

Sprzedawca zobowiązuje się w terminie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

Produkty należy zwrócić do Sprzedawcy nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia Klienta od Umowy Sprzedaży. Towar można zwrócić na adres Stroma 16, 35-304 Rzeszów.

Informacje dotyczące reklamacji oraz prawa do odstąpienia od umowy zostały również zawarte w regulaminie sklepu internetowego Vincenzo.